Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

WEBCODE Kft. (Székhely: 3531 Miskolc, Hutás u. 45., Adószám: 14283459-2-05, Cégjegyzékszám: Cg.05-09-015506, Nyilvántartásba vette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság, Email cím: info@webcode.hu, Honlap: https://www.webcode.hu, a továbbiakban az Adatkezelő)

Tájékoztató tartalma és célja

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.webcode.hu/ címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

Módosítás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A módosítás előtt azonban tájékoztatja Önt a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Regisztrált vagy domain regisztrációs szolgáltatást megrendelő Felhasználó: A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban „Regisztráció”). A Weboldalon Ön domain regisztrációs szolgáltatást is megrendelhet az Adatkezelőtől (a továbbiakban a Megrendelés). Ön a Regisztráció vagy Megrendelés során megadott személyes adatai alapján igénybe veheti az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott, a Weboldal használatát szabályozó általános felhasználási feltételek (ÁSZF) szerinti szolgáltatásokat (Szolgáltatások). 

Nem regisztrált Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Regisztráció vagy Megrendelés nélkül, az Ön személyes adatainak a kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a papír alapon, emailben vagy egyéb módon megrendelést leadókra is. 

Speciális szabályok a Regisztráció és a Megrendelés teljesítéséhez: 

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések:

Megrendelés: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem tud Megrendelést leadni, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában a szülője) tudja a Megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek egyikére. 

Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – a nevében törvényes képviselője (általában a szülője) Regisztrálhat, adhat le Megrendelést és használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Megrendelésnél, Regisztrációnál bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Megrendelés (rákattint a ‚Megrendelem‘ gombra) és a Regisztráció (a Regisztráció menüpont alatt rákattint a „Regisztráció“ gombra) előfeltétele, különben nem tudja a kért szolgáltatást megrendelni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!

Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le Megrendelést, akkor is fontos, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Adatkezelések

Adatkezeléseink: Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre („magánszemélyekre”) vonatkoznak, mert ilyenek kizárólag velük kapcsolatban értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: a Weboldal minden regisztráló Felhasználója

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

(A megadott adatokat használjuk pl. a Regisztráció visszaigazolására, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldésére, adatfrissítés céljából, illetve a Szolgáltatások részét képező rendszerüzenetek, a Szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők küldésére, vagy válaszok eljuttatására az Ön által kért információkra.) 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása a Regisztráció minimális előfeltétele, ezért a Regisztrációhoz kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni a Weboldalon.

Regisztráció törlése: A Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor ingyenesen lehetséges az ugyfelszolgalat@webcode.hu email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein az Adatkezelőnek.

Milyen adatokat kezelünk a Regisztrációnál

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)

- név
- számlázási cím
- telefonszám
- e-mail cím
- jelszó
- IP cím

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelés teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

Az adatkezelés időtartama a Regisztráció törlésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye.

Elektronikus számla igénylése esetén nevet és email címet az elektronikus számla hitelesítője felé.

Domain Regisztrációs Megrendeléshez, szolgáltató vagy domain használó váltáshoz, kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: a Weboldalon vagy más módon (papír alapon, emailben, telefonon, egyéb módon) domain regisztrációs Megrendelést (ide értve a továbbiakban a szolgáltató és domain használó váltási igényt és a megrendelés hosszabbítását is) leadó Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél): hogy az Ön Megrendelését feldolgozzuk és teljesíteni tudjuk, illetve biztosítsuk Önnek a megrendelt szolgáltatást, illetve eleget tegyünk a DRSZ szerinti, a WHOIS (domain regisztrálók adatait tartalmazó weben közzétett adatbázis, ideértve a törlés előtti nyilvános meghirdetést is) adatok lekérésére vonatkozó kötelezettségünknek. Minden megadandó adat a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezően megadandó, illetve a WHOIS-ban szerepel.

A .hu legfelső szintű domain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adatkezelésről itt talál teljes körű tájékoztatást: http:/www.domain.hu/adatkezeles

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: A lent meghatározott időtartam elteltével automatikusan.

Milyen adatokat kezelünk Megrendelésnél

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

Domain Regisztrációs Szabályzat (mely elválaszthatatlan része az Ön Megrendelésének) szerint kötelezően megadandó adatok:

- választott domain név
- igénylő neve
- igénylő címe
- igénylő telefonszáma
- igénylő email címe
- igénylő személyazonosító okmányának száma
- adminisztratív kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, email címe

WHOIS adatbázis (és a meghirdetett domainek) nyilvános adatai: névszerver, regisztráció és módosítás időpontja, technikai kapcsolattartó email címe

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések (és ennek mellékleteként a Domain Regisztrációs Szabályzat) teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek/Megrendelés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

A Domain regisztráció megszűnésétől számított 5 évig kezeljük az adatait, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a Megrendeléssel kapcsolatos polgári jogi igény, így az adatok visszakereshetők maradnak.

Nyilvántartó (fizetési adatok kivételével):

Domain nyilvántartó szervezetek a jelen Adatkezelési Tájékoztató Adattovábbítás fejezeténél részletezve

Elektronikus levelező és webtárhely szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: megrendelések feldolgozása, a szolgáltatás nyújtása.

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél): hogy az Ön Megrendelését feldolgozzuk és teljesíteni tudjuk, illetve biztosítsuk Önnek a megrendelt szolgáltatást.

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: A lent meghatározott időtartam elteltével automatikusan.

Milyen adatokat kezelünk Megrendelésnél

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

- a használni kívánt domain név
- előfizető neve, címe, telefonszáma, email címe
- adminisztratív kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, email címe

Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek/Megrendelések teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek/Megrendelés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja).

A szolgáltatás megszűnésétől számított 5 évig kezeljük az adatait, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a Megrendeléssel kapcsolatos polgári jogi igény, így az adatok visszakereshetők maradnak.

A Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés résznél részletezzük.

A szolgáltatás használata közben felmerülő adatkezelés:

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: fizetési kötelezettséggel járó domain regisztrációs szolgáltatásra Megrendelést leadó Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél): A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

Milyen adatokat kezelünk

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)?

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok:
- név
- számlázási cím
- postázási cím
- szolgáltatás megnevezése
- szolgáltatáshoz tartozó egyedi azonosító és időtartam (pl domain név)

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

a kiállítástól számított 8 évig

Elektronikus számla igénylése esetén a postázási cím kivételével mindegyik adatot az elektronikus számla hitelesítője felé.

A könyvelést végző könyvelőiroda felé.

Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: Panaszt benyújtó, vagy ügyfélszolgálatot igénybe vevő (Pl. szolgáltatás iránt érdeklődő) incidenst bejelentő, alternatív vitarendezési fórumot igénybe vevő Felhasználók

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél): az Ön és megrendelésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező a panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.

Adatok törlésének módja: Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

Milyen adatokat kezelünk

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam)

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás)

panaszt, reklamációt benyújtójának adatai:
- név
- email cím
- telefonszám

ügyfélszolgálatnak ezen túl megadott adatok: 
- a panasz előadása közben felmerülő személyes adatok

alternatív vitarendezést igénybe vevőknél kezelt adatok:
- vitatott domain név
- igénybevevő neve
- igénybevevő címe
- igénybevevő telefonszáma
- igénybevevő email címe

Panaszok: Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Panaszok, reklamációk esetén az ügyintézés megkezdésétől számított 5 évig (jogszabályi határidő).

A telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető cég.

Alternatív vitarendezést igénybe vevők adatai az Infomadiator Informatikai Felhasználóvédelmi Irodának, az aktuális regisztrációs döntnök(ök)nek vagy tanácsadó testületnek kerülnek átadásra.

Egyéb aktivitások a Weboldalon

A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (pl. nyereményjátékokhoz, promóciókhoz), azonban ezek megadása önkéntes, az Adatkezelő az adatkezelésről eseti tájékoztató formájában tájékoztatja a Felhasználókat, és a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra, adott aktivitáshoz kapcsolódóan és az ahhoz szükséges időtartamban használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is egyebekben a jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

Nyilvánosként feltöltött adatok: A Felhasználó által nyilvánosként feltöltött adatokat (pl. WHOIS-ban megtalálható adatok) az Adatkezelő a feltöltés módjának megfelelően a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
Nyilvános WHOIS adatai: névszerver, regisztráció és módosítás időpontja, technikai kapcsolattartó email címe
Nyilvános meghirdetés: A delegálás törlését egyes esetekben 60 nap türelmi idő előzi meg, amely türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül, a nyilvános meghirdetés adatai megegyeznek a WHOIS adatokkal.

Közösségi vagy más megosztó weboldalak: Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Felhasználók adataihoz csak megfelelő azonosítás után férhetnek hozzá cégünk munkatársai, és csak ők (iii) TLS titkosított adatátvitelt használunk. (iv) az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; (v) a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat; (vi) álnevesítés; (vii) dedikált szervereken tárolja az adatokat (viii) az adatok továbbításánál a Nyilvántartó felé SSL/TLS titkosítást használunk; (ix) biztonsági intézkedésinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk; (x) jogai gyakorlása előtt ellenőrizzük az érintettek (az Ön) személyazonosságát, ezzel is védve a személyes adatok biztonságát, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenekhez.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

Adattovábbítás

Együttes adatkezelés: ha Ön Megrendelést ad le, akkor adatait a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint továbbítjuk a Nyilvántartónak, aki szintén kezelni fogja az Ön adatait annak érdekében, hogy a Megrendelést teljesíthessük. Nyilvántartó személye:

Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra.
A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetősége, az adatfeldolgozás, adatátadás vagy továbbítás célja:

Továbbítás: Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

A WHOIS adatok továbbítása a jogos érdeket igazoló adatigénylők felé lehetséges. Ha a továbbítás harmadik országba történik, akkor az adattovábbítás az Adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az Ön érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Ezek az adatok: Domain használó neve, címe, e-mail címe.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

A .hu legfelső szintű domain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adattovábbításokról itt talál teljes körű tájékoztatást: http:/www.domain.hu/adatkezeles

Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

Profilalkotás

Google Analytics: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Google reCAPTCHA: A weboldalon a Google, Inc. („Google”) által szolgáltatott reCAPTCHA funkciót is alkalmazzuk. A funkció elsősorban annak meghatározására szolgál, hogy a weboldalon található űrlapokat egy természetes személy vagy pedig egy automatizált rendszer töltötte ki. A szolgáltatás használata során a látogató IP-címét a Google reCAPTCHA funkciója megismeri, az a részükre továbbításra kerül, hogy ezzel segítse a visszaélések elkerülését. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A szolgáltatás használati feltétele itt olvasható: https://policies.google.com/terms?hl=hu

Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.
Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Ön a következő információkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés: Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha:

Elfeledtetés: Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát nyilvánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

Korlátozás: A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha

Ön jogos indokaival szemben
A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

Adatok hordozhatósága: Önnek joga van arra, hogy a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Ön kérheti azt is, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.

Tiltakozás: Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

Profilalkotás: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogérvényesítés: A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét.

A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe. Az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban Ön, ha fogyasztónak minősül, választása szerint az Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság előtt is, az Ön választásának megfelelően.

Adatkezelőnél kijelölt, adatvédelemért felelős személy

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt adatvédelmi felelős/tisztviselő nyújt segítséget az adatvedelem@webcode.hu e-mail címen keresztül hétfőtől péntekig, 9 és 15 óra között.

Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az adatvedelem@webcode.hu e-mail címre.