Domain regisztráció

Domain árak

Igényléshez, módosításhoz szükséges nyomtatványok

Domain név igénylés
Domain név igényléséhez a következő igénylőlap kitöltése és aláírása szükséges.
Cég esetén: az aláírásra jogosult személynek kell cégszerűen aláírnia az igénylőlapot valamint az igényléshez mellékelnie kell az aláírási címpéldány másolatát is. Annak hiányában a "Nyilatkozat szervezet képviseleti jogáról" nevű nyomtatványt is el tudjuk fogadni két tanúval hitelesítve.
Magánszemély esetén: a "Nyilatkozat személyi adatok hitelességéről" nevű nyomtatvány kitöltése is szükséges, melyet két tanúval hitelesíteni is kell.

 

Nyilatkozat személyi adatok hitelességéről
Amennyiben a domain név igénylője magánszemély, akkor ezt a nyilatkozatot aláírva és két tanúval hitelesítve mellékelni kell az igénylőlaphoz.

 

Nyilatkozat szervezet képviseleti jogáról
Amennyiben a szervezetnek nincs aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája, akkor a szervezet nevében eljáró személynek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy ő jogosult eljárni a szervezet nevében.

 

Kapcsolattartó adatkezelési nyilatkozat
Amennyiben .hu domain név esetében az adminisztratív kapcsolattartó magánszemély és különbözik a domain név tulajdonosától, akkor nyilatkoznia kell a megjelölt kapcsolattartónak, hogy az adatai a nyilvántartásban rögzítésre kerülhetnek.

 

Lemondó nyilatkozat
Domain név másik személy vagy szervezet részére történő átruházáshoz szükséges nyilatkozat. 
Ha valamelyik fél nem magánszemély, akkor az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldány másolatát is mellékelni kell.

 

Hozzájárulási nyilatkozat saját személynév más részére történő regisztrálásához
Vezeték és keresztnévből álló személynévre (pl. nagybela.hu vagy nagy-bela.hu) vonatkozó igénylést csak névhasználati jogosultság igazolása mellett tudunk elfogadni.

Egyéb díjak

Szolgáltatás Díj
Igénylőváltás magyar domain nevek esetén 3.999 Ft *
Igénylőváltás nemzetközi domain nevek esetén 1 éves regisztrációs díj **
Névszerver (DNS) szolgáltatás cégünknél regisztrált domain nevek esetén díjmentes
Domain átirányítás díjmentes

* A domain név új lejárati ideje a sikeres váltástól számított 2 év.

** A lejárati időhöz hozzáadódik.

Áraink az áfát tartalmazzák.